Pris på leie av Huldrefjøset:


Lørdag kr 5900


Fredag kr 4500


Andre dager kr 175,- pr. pers. -  men minimum kr 1000,-

eller etter avtale

Kart og veibeskrivelse
Levert av Det Norske Kartselskap AS

©2016 Huldrefjøset