Pris på leie av Huldrefjøset:


Lørdag kr 6800


Fredag kr 5800


Andre dager kr 200,- pr. pers. -  men minimum kr 1200,-

eller etter avtale

Kart og veibeskrivelse
Levert av Det Norske Kartselskap AS