For mer info/spørsmål/bestilling kontakt:

Kristbjørg Rasmussen

tlf: 47029692

mail: kristbjorg.rasmussen@getmail.no

og Huldrefjøset på facebook