HULDREFJØSET

Pris på leie av Huldrefjøset:

 

Lørdag kr 5900

 

Fredag kr 4500

 

Andre dager kr 175,- pr. pers. - men minimum kr 1000,-

eller etter avtale

©2016 Huldrefjøset